Hjärtstopp

En stor del av alla de personer som dör pga hjärtsjukdom avlider redan före ankomst till sjukhus på grund av ett oväntat hjärtstopp. För de personer med akut hjärtsjukdom som kommer levande till sjukhus finns avancerade vårdresurser och en enorm kunskap och erfarenhet om hur man reducerar risken för död.

Nästan alla personer som dör av hjärtsjukdom drabbas av ett plötsligt “elektriskt kaos” i hjärtat, ett kammarflimmer, som leder till ett hjärtstopp. Om adekvat utrustning och personal fanns på plats, skulle sannolikt långt över 50% kunna räddas till livet.

Varje minut som går innan hjälp anländer minskar dock chanserna för överlevnad. Redan efter 5 minuter börjar kroppen få obotliga skador av den syrebrist som blir följden av hjärtstoppet. Efter cirka femton minuter är döden nästan oundviklig oberoende av vilka räddningsinsatser som sätts in.

Den viktigaste behandlingen för flertalet av dessa personer är en elektrisk chock över hjärtat med en sk defibrillator.

“Visste du att mediantiden för larm till ambulansen anländer är 13 minuter?”

Källa: Nationellt register för hjärtstopp utanför sjukhus 2011